HEM ORDER KONTAKTA OM ALKUAJATUS BÖCKER EBÖCKER  VERKSAMHET  HUR MÅR VI? VIDEO DONERAInsiktskvällens handledarkurs   Verksamhetskalendern   Insiktsdagar   Insiktskväll

Insiktskvällens handledarkurs ger en färdigheterna att delta i Alkuajatus frivilliga verksamhet som Insiktskvällens handledare. Att fungera som ledare är frivilligt. Kursen binder en inte till någonting.

På Insiktskvällens handledarkurs observeras bl.a. vad och varför Alkuajatus är, vad Insiktskvällarna är, hur Insiktskvällarna genomförs och hur man informerar om Alkuajatus.

Kursen klargör Alkuajatus skepnad och syfte för deltagaren. För deltagarnes egen del ökar den också den inre klarheten och förståelsen av Alkuajatus.

Handledaren hjälper både sig själv och andra genom att fördjupa sig i Alkuajatus och öka den inre friheten.

Handledarna får Insiktskvällens ämnen och vi behov även guidning på forumet för Alkuajatus frivilliga medhjälpare, samt tillgång till bl.a. medlemssidans forum.

Kurserna anordnas av föreningen Alkuajatus i Stockholm. Kurserna är på svenska.

Lägg till din e-post adress i postlistan, för att få information om kommande Alkuajatus händelser direkt till din e-post.

Rekommendation: Det är rekommederat att deltagare på ledarkursen även deltar en eller flera gånger på Insiktsdagarna eller Insiktskvällarna innan ledarkursen. Det hjälper en att förstå ledarens roll och ledarkursens innehåll bättre. Detta är inte ett krav, utan en rekommendation.