HEM KONTAKTA OM ALKUAJATUS BÖCKER BIBLIOTEK VERKSAMHET  HUR UPPLEVER MÄNNISKOR SINA LIV?  VIDEO DONERA

Hur upplever människor sina liv?

Var och en upplever sitt liv på ett eller annat sätt. För de flesta är det ändå oklart hur andra upplever sina liv. Denna enkät ger oss klarhet i frågan om hur människor genomsnittligt upplever sina liv.

När människan upplever sitt tillstånd vara förvirrat eller dåligt, vet hon inte riktigt vad det är. Hon kan också leva med uppfattningen att hennes tillstånd är mer förvirrat och sämre än andras.

Alkuajatus erbjuder hjälp med att ordna upp denna inre förvirring, så att människan kan uppnå klarhet i sin inre värld och därför också må bättre. Som en följd av klarhet känner människan sig själv bättre och börjar också förstå vem och varför hon är.

Alkuajatus utförde och utför fortfarande en enkätundersökning i Stockholm, vars syfte är att klargöra för var och en hur andra människor upplever sina liv och tillståndet i sin inre värld.

Resultatet av denna undersökning visar tydligt att människans tillstånd i dagens värld är i dåligt skick och att något snarast möjligt borde göras åt det.

Enkäten är inte en allomfattande och precis undersökning, men den ger en tydlig bild om hur människor upplever sina liv och det är också syftet med denna undersökning.

Enkäten har utförts och utförs på gatan och målgruppen består av slumpmässigt passerande människor, som representerar en bild av människan allmänt.

Trots att enkäten har utförts på endast en plats, kan vi utgå ifrån att den beskriver tillståndet av dagens människa rätt så bra, åtminstone när det gäller västerländska samhällen.

Resultatet av enkäten uppdateras succesivt.

Om du vill ha egenhändig information om vad människor tänker om sina liv, kan du utföra en egen enkätudersökning. Längre ner på sidan finns ett färdigt frågeformulär som du gärna får använda.

Du kan även se frågorna med kommentarer längre ner på denna sida.


Enkät
Livets frågor och problem
ResultatFråga
  Ja-svar andel i %

1.
Känns livet ibland frustrerande eller meningslöst?

  72 %
 

2.
Känner du ibland att du är ensam även i sällskap?

  41 %
 

3.
Känns det ibland som att livet är teater?

  56 %
 

4.
Känner du ibland att det finns något du skulle vilja ha ut av ditt liv, men att du inte kommer ihåg eller vet vad det var?

  44 %
 

5.
Känner du ibland att du gör mycket jobb för egentligen ingenting?

  62 %
 

6.
Känner du ibland att andra strävar efter att styra ditt liv?

  46 %
 

7.
Känner du ibland att livet går i fel riktning?

  46 %
 

8.
Känner du ibland att livet inte tillfredsställer dig?

  56 %
 

9.
Känner du ibland att sinnet är förvirrat och i oordning?

  67 %
 

10.
Känner du ibland att du skulle vilja ha klara och fungerande svar, men lyckas inte hitta dem?

  72 %
 

11.
Om det fanns något som skulle hjälpa dig att hitta klara och fungerande svar på livets frågor, skulle du då vara intresserad av det?

  69 %
 Någon skulle kunna tänka att alla mår väl dåligt ibland.

Alkuajatus syn på saken är att ingen borde må dåligt. Faktum är ändå att människor för det mesta mår dåligt. Den inre smärtan försöker man dölja på olika sätt, men den finns där och människan vet om att den finns där.

Det vanligaste sättet att må bra är att man låtsas må bra. Det vanligaste sättet att ha roligt är att man låtsas ha roligt. Det vanligaste sättet att vara en god människa är att man låtsas vara en god människa. Äkthet är en ytterst ovanlig sak hos mänskligheten, men det skulle kunna vara och borde vara det vanliga tillståndet.

Människans svar är att låta samhället stå för olika mediciner, vars syfte är att dölja problemet, inte att lösa det. Många strävar efter att lösa problemet med alkohol eller droger, utan att lyckas med det. Ett mildare sätt är att dränka den inre smärtan i underhållning eller yttre utmaningar, det för att fokus ska hamna på något annat än det som gnager i sinnet.

Alkuajatus fördjupar sig i den inre världen på ett sätt som får ögonen att öppna sig så att man ser vad den är, hur den fungerar och att man lyckas lösa de problem som orsakar den inre smärtan.

Om vi tittar på svaren i enkäten ovan, kan vi endast konstatera att människans tillstånd är alarmerande dåligt. Enligt Alkuajatus sätt att se skulle människans tillstånd vara tolererbart om ja-svaren på frågorna ovan skulle sjunka till mindre än fem procent. Det skulle inte vara perfekt, men tolererbart. Även då skulle man behöva arbeta för människors klarhet, men för att beskriva dagens tillstånd skulle man t.o.m kunna använda ordet katastrofalt.

Att människor allmänt mår dåligt betyder inte att människan ska må dåligt. Det betyder inte heller att lidande ska ingå i människans liv.

Vi orsakar själv lidandet genom att skapa mänskligheten på ett sätt som är mot oss själva, och dess produkt är en värld som ingen vill ha.

Vi kan få ett slut på lidandet genom att fördjupa oss i hur det inre fungerar, att vi öppnar ögongen för det och lär oss att lösa de problem som orsakar all denna lidande.

Enkätens frågor med kommentarer   Gör din egen enkät   Tillbaka uppVill du ha egenhändig information?

Du kan skaffa egenhändig information om vad människor tänker om sina liv.

Öppna eller ladda ner frågeformuläret här, skriv ut t.ex 20 formulär och gå ut på gatan eller någon annan plats där det finns människor som slumpmässigt passerar förbi.

Fråga artigt om de vill svara på en enkät. Alla svarar inte, men väldigt många svarar gärna på enkäten.

På detta sätt får du en egen upplevelse av vad människor svarar på dessa frågor. Samtidigt kan du få uppleva intressanta samtal om livet.

Om du vill skicka dina resultat till Alkuajatus eller diskutera mer om ämnet, ta kontakt.

Att utföra enkäten kan kräva lite mod, men det kan också vara väldigt givande och belöna den som gör det.

Frågeformulär (PDF-fil)Tillbaka upp


Enkätens frågor med kommentarer

1.
Känns livet ibland frustrerande eller meningslöst?

  72 %
 

Alkuajatus hjälper en att förstå orsaken till att livet känns frustrerande och meningslöst. När man förstår orsaken, kan man definiera problemet och lösa det. Alkuajatus erbjuder inga förklarningar, utan vetskap som fungerar. Ofunktionell vetskap är en förklarning, vars tillämpande inte leder någonvart utan strävar endast efter att lära människan att leva med problemet.

2.
Känner du ibland att du är ensam även i sällskap?

  41 %
 

Vi upplever ensamhet av den enkla anledningen att vi inte når varandra. Alkuajatus hjälper en att fördjupa sig i orsakerna som, när det gäller den här saken, hittas i såväl det egna som i andras inre tillstånd. När orsakerna förstås tillräckligt väl, kan man också lösa problemet för egen del.

3.
Känns det ibland som att livet är teater?

  56 %
 

Vi lever i en värld som täcker sin lögnaktighet med beteendelära och genom att lägga fokus på yttre saker, för att dölja det verkliga inre tillståndet. Vi lär oss hur man ska bete sig och uppföra sig, men vi lär oss inte att vara det vi är eftersom världen inte hjälper oss med det, och därför glömmer vi bort oss själva.

4.
Känner du ibland att det finns något du skulle vilja ha ut av ditt liv, men att du inte kommer ihåg eller vet vad det var?

  44 %
 

Var och en föds fri och alla har en vilja vid födelseögonblicket. Den viljan är en egen ursprunglig vilja. Världen hjälper inte denna äkta egna vilja att utvecklas till att bli fri, eftersom världen inte vill ha självständiga människor. Världen vill ha människor som kan styras. Därför framskrider den inte, utan hamnar sakta men säkert i glömska. Många kommer dock ihåg att den existerar och upplever att de har velat ha något av sitt liv, men kan inte komma ihåg vad det var. Detta kan orsaka väldigt mycket smärta.

5.
Känner du ibland att du gör mycket jobb för egentligen ingenting?

  62 %
 

Den värld som vi effektivt bygger är en värld som ingen vill ha. Vi måste av praktisk tvång arbeta på dess villkor för att ens kunna hålla oss vid liv. Man skulle kunna säga att vi är fångar i fel värld.

6.
Känner du ibland att andra strävar efter att styra ditt liv?

  46 %
 

Världen är uppbyggd på så sätt att yttre faktorer styr våra liv. Vi kan uppnå skenbar frihet på dess villkor, men även den friheten är begränsad med de av världen satta villkoren. Vi lever i ett maktspel som finns såväl i samhällets topp som i hemmen. Detta är inte alls nödvädigt, men för att vi ska kunna få den att sluta verka ens för egen del, måste vi förstå vad det är och hur man blir fri från det.

7.
Känner du ibland att livet går i fel riktning?

  46 %
 

Ett liv som inte har byggts i den egna ursprungliga viljans riktning går i fel riktning. Det livet går i den riktningen som världen har lärt ut och tvingar en till. Denna lära börjar i vaggan och fortskrider genom skolan med målet att skapa en duglig individ enligt samhället. En sådan individ är enkel att styra och är inte en besvärlig sanningstalare.

8.
Känner du ibland att livet inte tillfredsställer dig?

  56 %
 

Den enda och äkta tillfredsställelsen av livet får man endast av den egna ursprungliga viljans förverkligande och det förutsätter inre frihet.

9.
Känner du ibland att sinnet är förvirrat och i oordning?

  67 %
 

Sinnet är förvirrat när det innehåller tankar med inbördes konflikt. Alkuajatus hjälper en att förstå de orsaker som skapar detta tillstånd och den talar också om hur du löser problemet.

10.
Känner du ibland att du skulle vilja ha klara och fungerande svar, men lyckas inte hitta dem?

  72 %
 

Den vetskap som finns i Alkuajatus är klart, enkelt och fuktionellt. Den berättar om den inre världen, precis som fysik berättar om den yttre världen. Det är inga fantasier eller sagor, den erbjuder klar vetskap.

Det är inte alltid enkelt att förstå hur någon sak fungerar, men när man under en tillräckligt lång tid har fördjupat sig, förstår man den och den inre världen klarnar.

11.
Om det fanns något som skulle hjälpa dig att hitta klara och fungerande svar på livets frågor,skulle du då vara intresserad av det?

  69 %
 

Jag rekommenderar att prova Alkuajatus, som erbjuder tydliga svar på många frågor mänskligheten tidigare inte har hittat fungerande svar på.

Enligt Alkuajatus förutsätter funktionalitet att man når det resultatet man vill ha, när man väl har gjort det som krävs för att nå det.

Mänsklighetens inre tillstånd bevisar tydligt att mänskligheten inte har haft de rätta svaren.Gör din egen enkät   Tillbaka upp