HEM KONTAKTA OM ALKUAJATUS  BÖCKER  BIBLIOTEK VERKSAMHET HUR MÅR VI? VIDEO DONERA   Boklista
   Alkuajatus - Urtanken - Livets lilla handbok
   Lär dig att lyssna på dig själv 1 aktivbokSjälvstudier
Studiecirkel hemma
Aktivbok

Aktivbok och studiecirkel

Aktivboken och studiecirklarna har utvecklats med basis på de erfarenheter vi har fått av olika sätt att samlas och närma sig vetskapen, bl.a. studiecirklar och de videokonferanser och chattar vi har haft på nätet.

Alkuajatus studiecirkel med aktivbok är ett nytt sätt att ha en trivsam, insiktsrik kväll hemma med t.ex sina bekanta. Vem som helst kan ordna en egen studiecirkel hemma med hjälp av aktivböckerna.

Hur man kan ordna en studiecirkel och hur man genomför den, hittar du i Alkuajatus studiecirkelns instruktioner, som du kan ladda ner gratis på Bibliotek-sidan.

Alkuajatus sätt att genomföra studiecirklar respekterar alla och den lägger fokus på insikternas viktighet samt ger dem utrymme.

Med hjälp av Alkuajatus studiecirkelns instruktioner lyckas man på bästa möjliga sätt att genomföra en studiecirkel. Den hjälper också till att få största möjliga nytta av den.

Om man använder aktivboken hemma själv, kan dess tanke tillämpas även på det och på ett bra sätt koncentrera sig på saken..

När det gäller inre klargörande, är det bra att komma ihåg att det viktigaste inte är mängden vetskap, utan kvalitén av observationen.
 


Aktivbokens uppbyggnad

På exempelsidans övre del finns en presenterad tanke. Var och en läser den för sig själv och försöker förstå vad den betyder. Textens syfte är inte att vara något som man lär sig vara sant. Dess syfte är att hjälpa till att göra observationer inom sig själv och om sin egen person och sitt inre, samt till att öppna ögonen till att se hur det inre fungerar.


Mellan textraderna finns det frågor, där man stannar upp och observerar saken ur frågornas synvinkel.

Se mallsidan i full storlek.

 
Lär dig att observera saker på ett lyckat sätt

Du kommer att lära dig att märka, att du inom dig har svar som du tidigare inte har noterat, eller att du har noterat dem, men kanske inte har trott att de kan vara sanna.

Du lär dig tålamod och märker att tålamod inte är att vrida sig otåligt, det är vägen till det du alltid har velat uppnå.

Lärande som leder till insikter är roligt, eftersom resultatet av det är att man hittar det som man alltid har velat hitta.

Att lära sig är tråkigt endast om man inte hittar det man vill hitta eller om man gör det av tvång.

 
Aktivboken är en interaktionsbok

Aktivboken är ett effektivt sätt att fördjupa sig i vetskap. Dess interaktion är textens och observationens gemensamma påverkan. Att bara läsa vetskap ger ingenting. Att komma ihåg den och att tänka leder inte till målet, vilket är inre klargörande, eftersom det inre inte klargörs utan observation och utan att man på ett äkta sätt ser det inre, hur mycket man än läser och tänker.

Läsaren fokuserar på texten för att få bokens budskap. Nästa steg är att han observerar sitt eget inre i dess ljus och frågan hjälper till att lägga fokus på de väsentliga sakerna. Det ökar hastigheten och effektiviteten med vilken man når det inre, att man ser den. Frågorna begränsar inte observationen, som man kan göra hur mycket man vill, men m.h.a. frågorna underlättar och förstärker man observationen samt att man lär sig att observera.

På Studiecirklarna observerar man i sällskap av andra. Var och en observerar texten för sig själv, men kommunikation om saken med andra förstärker den egna såväl som de andras observation. Ett väl genomfört, i en fri miljö genomförd, samtal förstärker alla. Ingen är en förlorare, alla är vinnare.


Tilbaka upp


Självstudier

Självstudier fungerar utmärkt, men det är mer krävande än att fördjupa sig i saken i grupp. För en del passar det dock bäst.

Om man upplever att självstudier passar en bäst, bör man prova på Studiecirklarna för att den uppfattningen ska bara grundad på beprövad vetskap. Att grunda sin uppfattning på blyghet eller en vilja att undvika andra är inte en bra anledning till självstudier.

En bra anledning till självstudier är att personen får den bästa koncentrationen och de bästa insikterna ur det.

Vid självstudier är det bra att följa Studiecirklarnas tanke, vilket betyder bl.a. att man lär sig att observera utan förutfattade meningar, utan att kritisera sig själv eller andra när man observerar.

Studiecirkels instruktionsbok kan hittas på Bibliotek-sidan.


Studiecirkel hemma

Studiecirkelkvällen kan bli en fin upplevelse om man håller den tillsammans med t.ex. sina bekanta.

Ett sådant tillfälle kan vara både trivsam och givande.

För detta bör man förutom aktivboken fördjupa sig ordentligt i Alkuajatus studiecirklarnas instruktioner.

Den hittar du kostnadsfritt på Bibliotek-sidan.

På dett sätt kan man förbättra den andliga miljön mellan deltagarna, eftersom det hjälper alla att se världen med nya ögon och förstå varandra bättre.Tillbaka upp